Usługi świadczone przez nas poszerzyliśmy

 o sprzedaż gotowych ready-made spółek – szczegółowe informacje znajdą Państwo w sekcji Usługi: Sprzedaż gotowych ready-made spółek

Gdzie nas znaleźć

Siedziba spółki i warsztat v Praze
Kytlická 780/16
Praha 9
190 00

Biuro Czeski Cieszyn
Havlíčkova 190/12
Český Těšín
737 01

Biuro w Bystrzycy
Bystřice 1250
739 95

- Pozostałe doradztwo ekonomiczne
i biznesowe -

  • Kontrola partnerów handlowych klienta w rejestrze upadłościowym
  • Wysyłanie wykazów do rejestru handlowego
  • Opracowanie propozycji walnych zgromadzeń, raportów dotyczących stosunków
  • Archiwizacja wykazów
  • Zapewnienie innego doradztwa ekonomicznego, handlowego oraz finansowego
  • Współpraca podczas uzupełniania wykazów statystycznych klientów
  • Wyliczenia średniego stanu pracowników dla statystyki
  • Inwentarz rezerw oraz korekt
  • Opracowanie rocznego rozliczenia płatności na ubezpieczenie zdrowotne i socjalne (dla osób pracujących na własny rachunek)