Usługi świadczone przez nas poszerzyliśmy

 o sprzedaż gotowych ready-made spółek – szczegółowe informacje znajdą Państwo w sekcji Usługi: Sprzedaż gotowych ready-made spółek

Sprzedaż gotowych ready-made spółek

Sprzedaż już założonych (ready-made) spółek z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Czeskim Cieszynie i w Pradze

  • Oferowane spółki zostały założone zgodnie z ustawą o korporacjach handlowych
    i w pełni odpowiadają obowiązującym przepisom prawnym
  • Oferowane spółki posiadają w całości wpłacony kapitał zakładowy i czystą historię handlową
    (bez długów i należności)
  • Oferowane spółki mają zgłoszoną działalność wolną (działalność nieregulowana)
    i są zarejestrowane w urzędzie skarbowym
  • Gotowe ready-made spółki dostępne są od ręki  – cena od 18.890,- CZK