KDE NÁS NAJDETE

Sídlo a provozovna Praha
Kytlická 780/16
Praha 9
190 00

Provozovna Český Těšín
Havlíčkova 190/12
Český Těšín
737 01

Provozovna Bystřice
Bystřice 1250
739 95

Společnost LeMiRoJ Investment, a.s. byla založena
roku 1996 jako akciová investiční společnost s cílem nabídnout
svým klientům komplexní služby v oblasti finančních investic a poskytování
administrativních služeb spojených s umístěním sídla v Praze a Českém Těšíně.
V průběhu následujících let postupně rozšířila své služby o zprostředkovatelskou
činnost v oblasti vedení účetnictví, mezd a daňového poradenství, ekonomické a
obchodní poradenství a později též o prodej ready made společností, včetně společností
s platnou registrací k DPH (VAT EU). Postupem času se společnost LeMiRoJ Investment, a.s.
stala mateřskou společností pro své jednotlivé dceřiné společnosti, mezi které byla v rámci
provedené firemní restrukturalizace její agenda rozčleněna tak, aby mohla svým klientům
lépe nabízet své služby v jednotlivých oblastech účetního, mzdového a daňového poradenství,
případně jiného ekonomického a obchodního poradenství, v oblasti prodeje ready made společností
v okolí Třince, v Praze a Českém Těšíně, případně při poskytnutí sídla společnosti v Praze a Českém Těšíně.

Společnost LeMiRoJ Consulting, a.s. je dceřinou společností, která byla založena v roce 2002 s cílem poskytovat klientům služby v oblasti ekonomického a obchodního poradenství. Poskytování těchto služeb uvedenou společností dnes pozvolna ustupuje do pozadí.

Společnost LeMiRoJ Property s.r.o. je dceřinou společností, jejíž vznik se datuje do roku 1995. Její ekonomická činnost zahrnovala původně poskytování administrativních služeb v souvislosti s umístěním sídla v její budově v Českém Těšíně, dnes se soustřeďuje především na pronájem nemovitostí spojený s poskytováním administrativních služeb při umístění sídla a zajištění správy nemovitostí.

Společnost LeMiRoJ Ready-Made s.r.o. je nejmladší dceřinou společností, která vznikla v roce 2016 za účelem zprostředkování a prodeje ready made společností v okolí Třince, v Praze a Českém Těšíně, tj. nově založených společností, které aktivně nevykonávaly ekonomickou činnost, jež jsou určeny k následnému prodeji zájemcům o koupi takové ready made společnosti. Výhodou koupě ready made společnosti je významná úspora času, kdy po podpisu smlouvy o prodeji podílu v takové ready made společnosti je možné prakticky okamžitě po podpisu smlouvy již za společnost jednat, bez nutnosti čekání na provedení změn v obchodním rejstříku. V případě, kdy klient shání ready made společnost již zaregistrovanou k DPH – VAT EU (například potřebuje mít společnost plátcem DPH – VAT EU – rychle a bez zbytečných průtahů), je možné také zakoupit již ready made společnost registrovanou k DPH (rovná se VAT EU), kde je ještě výraznější úspora času stráveného při registraci společnosti k DPH (VAT EU), nemluvě o odstranění rizika zamítnutí registrace společnosti k DPH (VAT EU), které je v dnešní době bohužel častým jevem.

Ve spolupráci s obchodní společností H&P Account Tax Consulting, a.s., která je taktéž kapitálově spojená s obchodní společností LeMiRoJ Investment, a.s., je zajišťováno pro naše klienty vedení účetnictví, mzdové evidence a daňové poradenství. Společnost H&P Account Tax Consulting, a.s. své služby poskytuje na vysoce profesionální úrovni s cílem maximální účetní, daňové a právní prevence a je v oblasti daňového poradenství, zpracování mezd a vedení účetnictví pro podnikatele známou a uznávanou společností, což je dáno rovněž dlouholetými zkušenostmi jejich pracovníků v této oblasti. Společnost H&P Account Tax Consulting, a.s. je členem Komory daňových poradců ČR a je zapsána v seznamu právnických osob poskytujících daňové poradenství, kdy je též přihlášena k etickému kodexu daňových poradců. Bližší informace lze nalézt též na adrese: www.hpaccount.cz.