Oferujemy do sprzedaży gotowe ready-made spółki

– szczegółowe informacje znajdą Państwo w sekcji Usługi: Sprzedaż gotowych ready made spółek

Gdzie nas znaleźć

Siedziba spółki w Pradze
Kytlická 780/16
Praha 9
190 00

Biuro Czeski Cieszyn
Havlíčkova 190/12
Český Těšín
737 01

Biuro w Bystrzycy
Bystřice 1250
739 95

- Pozostałe doradztwo w zakresie
ekonomicznym i biznesowym -

obejmuje najczęściej:

  • sprawdzanie partnerów biznesowych klienta w rejestrze upadłości
  • wysyłanie dokumentów do zbioru dokumentów publicznego rejestru
  • archiwizacja dokumentów
  • załatwianie licencji handlowych
  • rejestracja wobec urzędu skarbowego, zabezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego (US, ZUS, NFZ)
  • współpraca przy wypełnianiu sprawozdań statystycznych klienta
  • przetwarzanie i wysyłanie miesięcznego zestawienia dla INTRASTAT
  • przetwarzanie corocznego rozliczania płatności z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego (dla osób prowadzących działalność gospodarczą)
  • możliwość uczestniczenia w czynnościach, wymaganych przez klienta, wobec organów administracji państwowej, instytucji finansowych (np. podczas zakładania konta w banku)