Oferujemy do sprzedaży gotowe ready-made spółki

– szczegółowe informacje znajdą Państwo w sekcji Usługi: Sprzedaż gotowych ready made spółek

Gdzie nas znaleźć

Siedziba spółki w Pradze
Kytlická 780/16
Praha 9
190 00

Biuro Czeski Cieszyn
Havlíčkova 190/12
Český Těšín
737 01

Biuro w Bystrzycy
Bystřice 1250
739 95

- Usługi administracyjne -

Powyższe usługi związane z lokalizacją siedziby spółki klienta, obejmują
przede wszystkim:

 • pośrednictwo w celu zapewnienia siedziby spółki klienta - oferujemy klientom
  możliwość usytuowania siedziby spółki na dobrym adresie w Pradze i w Czeskim Cieszynie
 • odbieranie dokumentów na adresie siedziby klienta i przekazywanie korespondencji
  klientowi lub zabezpieczanie kontaktu firmy klienta z opinią publiczną
 • administrowanie elektronicznej skrzynki danych klienta (w oparciu o wzmocnienie klienta
  zapewniamy regularne sprawdzanie elektronicznej skrzynki danych, przetwarzanie wiadomości przychodzących i ich dystrybucję w formie uzgodnionej wcześniej z klientem)
 • krótkookresowy wynajem całkowicie wyposażonych pomieszczeń do rozmów i spotkań z klientami
 • świadczenie wszelkich innych usług administracyjnych, zgodnie z ustaleniami stron